Ultrasnabba elektronikbaserade strömbrytare

- som möjliggör maskade UHVDC-nät


Projektslut 2017
Utförare KTH
Doktorand Tim Augustin

Projektet syftar till att utveckla tillförlitliga och kostnadseffektiva strömbrytare för att snabbt koppla bort felbehäftade delar av DC-nätet. Minst en ny teknisk lösning för en brytare baserad på en kombination av en elektronisk switch och en mekanisk brytare skall föreslås och analyseras. Ett viktigt mål med projektet är också att utbilda en teknologie licentiat med djupa kunskaper i krafttransmission och högeffektelektronik.

Högspänd likströmsöverföring (HVDC) är en teknologi som möjliggör överföring av stora mängder energi med hög effekt, samt överföring över långa avstånd. En sammankoppling av HVDC-länkar till ett DC-nät öppnar också upp energisystemet för att kunna ansluta stora mängder variabla, förnybara energikällor så som sol- och vindkraft. Ett antal tekniska utmaningar uppstår dock i samband med DC-nät. I ett DC-nät är inte kortslutningsströmmen begränsad på samma sätt som i ett AC-nät. En kortslutning någonstans i nätet kommer inom mycket kort tid (ett fåtal millisekunder) att leda till att spänningen i nätet försvinner om inte motåtgärder kan vidtas. Det är därför viktigt att tillförlitliga och snabba strömbrytare till rimliga kostnader tas fram.

Detta projekt ska föreslå åtminstone ett nytt koncept för brytare för ultrahögspända likströmsnät (UHVDC-nät). Nya kravspecifikationer och ett produktpatent på en brytare för UHVDC-nät ska tas fram. Projektet ska uppfinna och utveckla minst en ny brytarteknologi för UHVDC-nät med en bryttid <1 ms, effektförluster <0,03% av märkeffekt och med lägre kostnader än nu kända brytarteknologier.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies