Yt- och rymdladdningar och deras inverkan på prestandan hos polymer-högspänningsisolering


Projektslut 2017
Utförare Chalmers
Doktorand Shahid Alam

Projektet kommer att ge kunskap om hur polymeriska material uppför sig vid höga elektriska fält i närvaro av yt- och rymdladdningar, samt om hur detta påverkar systemets prestanda. Studien ska bidra till en fortsatt industriell utveckling av högspänningskomponenter till framtida transmissionssystem (till exempel isolatorer, genomföringar, och kabelavslutningar), vilket i sin tur underlättar integrationen av förnybara energiresurser. Projektet är en fortsättning på ett tidigare Elektraprojekt, 36132-2.

En omställning till förnybara energikällor innebär ofta att produktionen sker på ett större avstånd från konsumenterna än vad som tidigare varit fallet. Detta gör att energi måste transporteras över längre sträckor, vilket innebär större förluster. Högspänd likströmsöverföring (HVDC) minimerar förlusterna. En viktig faktor för att öka tillförlitligheten i sådana nät är väl fungerande högspänningsisolation.

Forskningen fokuserar på polymer HVDC-isolation och den effekt elektriska laddningar har på/inuti fast isolation och dess prestanda. Projektets målsättning är att fortsätta de aktiviteter som initierades med ett licentiatprojekt med syfte att öka kunskapen om polymera material för högspänningsapplikationer och deras prestanda i närvaro av yt- och rymdladdningar.

Studiens syften är att:

  • stärka vår kunskap om de fysikaliska mekanismer som styr laddningsuppbyggnad och avklingning i polymer isolation samt vid gränsytor mellan fast och gasformig material exponerade för starka monopolär spänningar;
  • utforma och utveckla mätmetodik för att undersöka yt- och rymdladdningars dynamik på/i olika materialprov och deras inverkan på systemets isolationsprestanda
  • ta fram en beräkningsmodell för analys och prediktion av isolationssystems prestanda i närvaro av yt- och rymdladdning.

Poster
Projektets poster från Elektradagen.
Klicka för att se postern som pdf.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies