Kontakta oss för för information om programsatsningar,
deltagande i program med mera  

Susanne Olausson
tel. 0705-15 44 03  
Programansvarig

Sven Jansson
tel. 08-677 27 32
Programom-
rådesansvarig


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies