Programråd för Överföring & Distribution

Olle Hansson, Fortum Distribution AB (ordförande)
Rolf Gustavsson, Mälarenergi Elnät AB
Lars Hedendahl, Göteborg Energi Elnät AB
Ola Ivarsson, E.ON Elnät Energi AB
Tommy Haapala, Luleå Energi Elnät AB
Anders Richert, Svensk Energi
Peter Söderström, Vattenfall Eldistribution AB
Bosse Andréasson, Sundsvall Elnät AB
Tommie Lindquist, Svenska Kraftnät

 


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies