Program Smart Grids. IEC 61850 Nätverk 2014

Rapportnummer:  15:01
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Owe Kingstedt
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:

 Ett sätt för intresserade representanter från kraftbranschen att utbyta erfarenheter och ta emot nyheter inom rubricerat område. Deltagandet riktar sig till kraftbolagens beställar repr., leverantörers repr. och till Högskolan (KTH). Nätverket träffas normalt två gånger per år.

Projektet skall även fungera som forum för informationsspridning om IEC-standarden IEC61850 och relaterade arbeten inom CIGRÉ. Genom nätverket får de svenska deltagandet i IEC och CIGRE bra möjligheter till input till sitt arbete.

 Under året har nätverket genomfört två nätverksträffar:

  1. 2014-03-25 kl.08.30 – 16:30, Messingenhuset i Upplands Väsby med 31 deltagare. Under mötet genomfördes ett studiebesök på Vattenfalls 70/20 kV transformatorstation ÄT89 Upplands Väsby.

2.     201-11-25 kl.09:00 – 16:00, Elforsk i Stockholm med 19 deltagare.

Genom dessa träffar har branschens representanter fått med sig nyttig kunskap vilken kan användas i investeringsprojekten av kontrollanläggningar för ett bättre samförstånd mellan Beställare och Entreprenör.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies