Smarta Elnät

Fokuseringen har ökat på hur elförsörjningssystemen ska utvecklas för att kunna möta förmodade och verkliga framtida krav. Fokus ligger mer på att elsystemet måste anpassas till nya produktions- och förbrukningsmönster, en följd av samhällets anpassning för att minska klimatpåverkan.
Programmet sträcker sig över 4
år.

För ansöknings- och projekthanteringsprocessen, se Ansökningsprocessen.

För projektbeskrivningsmallen, se Mall till Projektbeskrivning.

För granskningsprocessen, se Granskningsprocessen.

Programstyrelsens möteskalender

PSM5/2015: 1500826 (fysiskt möte)
PSM4/2015: 150504 (fysiskt möte)
PSM3/2015: 150323 (fysiskt möte)
PSM2/2015: 150302 (fysiskt möte)
PSM1/2015: 150115 (fysiskt möte)

PSM2/2014: 141112 (fysiskt möte)
PSM1/2014: 141014 (fysiskt möte)Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies