EIT KIC InnoEnergy

InnoEnergy eftersträvar ett oberoende och hållbart energisystem som gör Europa klimatneutralt senast 2050 genom att arbeta med kommersialisering av innovationer.

Aktuellt

Vision

InnoEnergy strävar efter att utveckla idéer och människor - och därmed en innovations- och företagskultur - för att motivera en ny industriell våg baserad på energiteknik och tjänster i Europa och bli världsledande inom hållbar energiinnovation.

För mer information, se länk till EIT KIC InnoEnergy.

Kontakt

Susanne Olausson
Programansvarig
Tel: 0705 15 44 03

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies