Underhållsprogrammet  ”lyfter blicken” mot strategiska frågor inom Överföring och distribution

Ledningssystem standarden ISO 5500x serien Asset Management har godkänts den 13 december. Målet för den svenska spegelkommittén TK 552, är att under våren översätta standarderna till svenska.

 

 

Aktuellt & rapporter

Underhållsprogrammet

Utvecklingsprogrammet för Underhållsfrågor går nu in i sina två sista år i den andra etappen.

Inriktningen är som tidigare projekt som är "hands-on" och analytiska projekt som undersöker egenskaper smat finner möjliga diagnostiska metoder för att identifiera status på fysiska anläggningsdelar. För att "höja blicken" i programmet, har en satsning på underhållsfrågormas kontext gjorts i och med satsningen på ISO-arbetet med frammtagningen av Asset Management standarden ISO 55000, som kommer att presenteras i mars 2014.

Kontakt


Sven Jansson
Tel 08-677 27 32Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies