Pågående projekt Anläggningsteknik vattenkraft 2013-2014:

Analys av vibrationer i vattenkraftaggregat
Arbetsgrupp för flödesmätning i lågfallhöjdsmaskiner
Guideline jämförande flödesmätningar med Winter-Kennedy-metoden

 

Anläggningsteknik vattenkraft

För att möte ett ökat behov från vattenkraftföretagen av att hantera gemensamma utvecklingsfrågor inom anläggningsteknik kopplat till underhåll och förnyelse av vattenkraftanläggningar initierade Elforsk 2011 det samlade ramprogrammet "Anläggningsteknik vattenkraft".

Inom ramen för Anläggningsteknik vattenkraft ryms mer kortsiktiga projekt med inriktning på anläggningsteknik.

Anläggningsteknik vattenkraft drivs som ett tvåårigt ramprogram och går 2013 in i en andra etapp. De publicerade resultaten från den första etappen, Anläggningsteknik vattenkraft 2011-2012, finns att hämta i länkarna till vänster.  

Kontakt

Cristian Andersson
Ansvarig för
programområde
Vattenkraft
08-677 25 34

 


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies