Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo)

BeFo har till uppgift att främja och bedriva forskning och utveckling inom området bergteknik med tillämpning på bergarbeten ovan och under mark.
För mer information om BeFo rekommenderas ett besök på www.befoonline.org  

Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo)

Elforsk är på uppdrag av E.ON Vattenkraft Sverige, Fortum Generation, Holmen Energi, Jämtkraft, Jönköping Energi, Karlstad Energi, Skellefteå Kraft, Sollefteåforsens, Statkraft Sverige, Vattenfall Vattenkraft och Umeå Energi en av huvudmännen i Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo). Vattenkraftföretagen är representerade i BeFos programråd.

BeFo har till uppgift att främja och bedriva forskning och utveckling inom området bergteknik med tillämpning på bergarbeten ovan och under mark. BeFo har ett 35 huvudmän och antog 2013 ett nytt program för tiden 2013 – 2016 som syftar till att främja ett ekonomiskt, säkert och miljömässigt ledande ”bergbyggande”.

Huvudintresset för vattenkraftföretagens medverkan i BeFo är inriktat på hur man ska förvalta (underhålla och förnya) det mycket stora kapital som berganläggningar representerar. Det är ett intresse som inom BeFo delas med andra stora anläggningsägare, t.ex Trafikverket. Men deltagandet ger även tillgång till bredare samfinansierad bergteknisk kunskap och kompetens, ett utbyte med akademi, industri och konsulter verksamma inom det bergtekniska området.

Årligen genomförs bergmekanikdagar. För information om den och mer information om BeFo rekommenderas ett besök på www.befoonline.org

Kontakt

Cristian Andersson
Ansvarig för
programområde
Vattenkraft
08-677 25 34


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies