Programmets styrgrupp svarar för en kontinuerlig utveckling av verksamheten i förhållande till de prioriterade områdena:

 • Yttre laster.
 • Dimensionering av dämmande konstruktioner.
 • Avbördningsanordningar och avbördningssäkerhet.
 • Operativ (drift)säkerhet och beredskap.
 • Övervakning och tillståndskontroll.
 • Underhåll och reparation.
 • Antagonistiska hot och skydd.
 • Riskanalys, säkerhetsledning och organisationskultur.

Inom programmet genomförs för närvarande följande projekt:
Yttre laster

 • Dimensionerande flöden för ett klimat i förändring.
 • Drivgods vid extrema flöden.
 • Islaster mot dammkonstruktioner.
 • Comparison of Flood Hazard Estimation Methods for Dam Safety (DSIG).

Dimensionering av dämmande konstruktioner

 • Utveckling av probalistiska metoder för stabilitetsanalys av dammar.
 • Structural safety for cracked concrete dams (DSIG).

 Avbördningsanordningar och avbördningssäkerhet 

 • Avbördningssystemens funktionalitet - Spillway system reliability project.

Operativ (drift)säkerthet och beredskap

 • Beredskap för dammbrott - vägledning för särskild varning av allmänheten

Övervakning och tillståndskontroll

 • Långsiktig och systematisk utveckling av systemet för tillståndskontroll (tillsyn, inspektion, besiktning och fördjupade dammsäkerhetsutvärderingar).
 • Dammövervakning med fjärranalys.
 • Grouted post-tension rock anchor assessment (DSIG).
 • Dam Safety Performance Monitoring  and Data Analysis Management (DSIG).

Underhåll och reparation

 • Inget pågående projekt.

Antagonistiska hot och skydd

 • Inget pågående projekt.

Riskanalys, säkerhetsledning och organisationskultur 

 • Kvantitiv riskanalys - fallstudie för Hällby.
 • Kortversion av ICOLDs bullentin 154 "Dam Safety Management".  
 • Using Maturity Matrices to Evaluate Dam Safety Programs (DSIG).

 

 


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies