Projektförslag lämnas till programmets styrgrupp. Inom Elforsks dammsäkerhetstekniska program är följande projekt prioriterade:

Yttre laster

  • Dokumentation av flödesdimensionering i vattendrag.
  • Karaktärisering av dimensionerande flöde i återkomsttid kopplad till riskanalys.
  • Laster och dimensionerande flöden för fångdammar.

Dimensionering av dämmande konstruktioner

  • Betongdammars dammbrottsorsaker- och utveckling.

Operativ (drift)säkerhet och beredskap

  • Strukturering av och samsyn för övervakning och samordning av olika parter kring beredskapsplaner.
  • Dammbrott och konsekvenser av dammbrott.

Övervakning och tillståndskontroll

  • För närvarande finns inget prioriterat projekt.

 Underhåll och reparation

  • Träspont som tätande kärna i fyllningsdammar - metoder för statusbedömning och åtgärder.

Antagonistiska hot och skydd

  • För närvarande finns inget prioriterat projekt.

Riskanalys, säkerhetsledning och organisationskultur

  • Erfarenhetsåterföring och felrapporteringssystem.

 


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies