Inom de prioriterade delområdena har rapporterna i flikarna till vänster publicerats inom ramen för Elforsks dammsäkerhetsprogram. Rapporterna är sorterade i de prioriterade områdena:

  • Yttre laster
  • Dimensionering av dämmande konstruktioner
  • Avbördningsanordningar och avbördningssäkerhet
  • Operativ (drift)säkerhet och beredskap
  • Övervakning och tillståndskontroll
  • Underhåll och reparation
  • Antagonistiska hot och skydd
  • Riskanalys, säkerhetsledning, organisationskultur

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies