2014-05-07 - Dokumentation från seminarium om dammövervakning och hantering av mätdata

Den 23 April 2014 bjöd Elforsks dammsäkerhetstekniska utvecklingsprogram in till seminarium om dammövervakning och hantering av mätdata. Syftet med dagen var att ge en nulägesbeskrivning och utbyta erfarenheter om dammövervakning och hantering av mätdata.

Under dagen gavs läges- och erfarenhetsrapporter från dammägarna om vad som görs och varför, hur man bygger upp system, hur analysen av mätdata görs och vem som gör vad i organisationen. Vidare gavs en internationell utblick genom att Åke Nilsson, WSP presenterade en sammanfattning av DSIG-projektet "Dam Safety Performance Monitoring and Data Analysis Management" som vid seminariets genomförande kommer att finnas publicerad i en kortversion på svenska i Elforskrapport 14:09. Se http://www.elforsk.se/Rapporter/?rid=14_09_

Övind Lier, SWECO lämnade också lägesrapport för ett pågående projekt om sattelitövervakning av deformationer och rörelser i fyllningsdammar och Ingvar Ekström, SWECO summerade en ICOLD-workshop om dammätningar som hölls i Seattle .

Nedan finns dokumentation från dagen i form av länkar till de bilder som visades vid de presentationer som gjordes.

Introduktion och summering

Cristian Andersson, Elforsk

Kortversion av DSIG "Dam Safety Performance Monitoring and Data Analysis Management"

Åke Nilsson, WSP

Lägesrapport från pågående utvärdering av sattelitövervakning av deformationer och rörelser i fyllningsdammar med InSAR-teknik

Övind Lier, SWECO

Info från ICOLD-workshop om dammätningar i Seattle.

Ingvar Ekström, SWECO

Dammövervakning och hantering av mätdata – lägesbeskrivning från dammägare

Fortum

Ann-Mari Darj, Fortum

E.ON Vattenkraft

Uno Kouljok, E.ON Vattenkraft

Statkraft

Anders Sjödin, Statkraft

Skellefteå Kraft

Viktor Karlsson, Skellefteå Kraft

Vattenregleringsföretagen

Johan Westholm, Vattenregleringsföretagen


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies