I år transporteras ål förbi kraftverken i Göta älv, Motala ström, Ätran & Lagan. Se inslag om Göta älv på TV4.

333 000 ålyngel har satts ut i Västerhavet. Se SVT:s reportage. 

Krafttag ål fortsätter tre år till

Under 2015-2017 fortsätter åtgärder för ålens bevarande. Den bärande tanken är att åtgärder ska sättas in där de gör mest nytta. De frivilliga åtgärderna under 2015 är

  • Transport av ål förbi vattenkraftverk

  • Utsättning av ålyngel

Under året kommer även nya forsknings- och utvecklingsprojekt att starta. Inriktningen är

  • Skonsam drift

  • Fiskvägar 

  • Ålens vandring

Krafttag ål är ett samarbete mellan flera vattenkraftföretag och Havs- och vattenmyndigheten kring insatser för ålens bevarande. Energiforsk är sammanhållande för programmet.

Kontakt

 

Sara Sandberg
Energiforsk
programansvarig
08-677 27 28 


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies