Åtgärder

Vattenkraftföretagen fortsätter satsningen på åtgärder för ålens bevarande. Sommaren 2015 sattes 333 000 ålyngel ut i Västerhavet. Flytt och nedtransport av utvandringsfärdig ål genomförs under 2015 i fyra vattendrag:  

  • Göta älv
  • Lagan
  • Ätran 
  • Motala ström

Krafttag ål har pågått sedan 2011 och har resulterat i att 

  • Nästan 47 000 lekvandrande ålar har transporterats förbi kraftverken. I Göta älv, Lagan och Motala ström anlitades yrkesfiskare. I Mörrumsån användes en fast anordning med uppsamling. 
  • Ca 1,6 miljoner importerade ålyngel har satts ut i Västerhavet. Uppskattningsvis kommer åtgärden resultera i ca 320 000 blankålar, efter en uppväxttid på ca 15 år. 

Vattenfall Vattenkraft, E.ON Vattenkraft Sverige, Fortum, Statkraft Sverige, Tekniska Verken i Linköping och Holmen Energi bekostar åtgärderna.

Bild: Håkan Wickström.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies