Om transport förbi kraftverk

En åtgärd som genomförts inom Krafttag ål sedan starten 2011 är fångst och nedtransport förbi kraftverk, även kallad trap-and-transport (T&T).

I vissa vattendrag har befintligt fiske i sjön uppströms anlitats, på annat håll finns fasta fångstanordningar för nedvandrande ål. Utvandringsfärdig blankål transporteras sedan och släpps nedströms nedersta kraftverket i vattendraget. 

I Göta älv har åtgärden följts upp genom att ett antal ål märkts och följts med ultraljudstelemetri. Uppföljningen finns dokumenterad i en rapport från HaV (öppnas i nytt fönster). Denna metod gör det möjligt att kontrollera att ålarna efter utsättning förflyttar sig ut till havet.

Tidigare utförda telemetristudier i Lagan och Mörrumsån har visat att flyttning av blankål även fungerat tillfredsställande i dessa vattendrag. Läs mer i denna rapport från Fiskeriverket. (Öppnas i nytt fönster).

2012 hölls en informationsträff om trap and transport på Havs- och vattenmyndigheten.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies