Bakgrund

Det europeiska ålbeståndet befinner sig i allvarlig kris eftersom invandringen av ålyngel kraftigt har minskat. Detta orsakas av flera tänkbara faktorer som fiske, vandringshinder tex dammar och kraftverk, utdikningar och utfyllnader av uppväxtområden, storskaliga förändringar i havsströmmar och miljögifter. På Havs- och vattenmyndighetens webbsida kan du lära dig mer om ål (klicka på länken, öppnas i nytt fönster.)

I mars 2010 tecknades en frivillig avsiktsförklaring mellan sex vattenkraftföretag och Fiskeriverket. Avsikten är att nå målet 40 procent överlevnad vid utvandring på fem års sikt efter den nationella ålförvaltningsplanens ikraftträdande år 2009.

För att gå från ord till handling initierades programmet ”Krafttag ål”. Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) och vattenkraftföretagen står bakom programmet som pågår 2011-2013 med en budget på 18,5 miljoner kronor. Elforsk är sammanhållande part för programmet.

 

Bilden visar ålens livscykel. Figurdesign: Kari Sivertsen.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies