Forskning och utveckling 2015-2107

Sedan programmets start 2011 har ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivits. Resultat från dessa finns här. Flera vattenkraftbolag och Havs- och vattenmyndigheten står bakom denna satsning på FoU.

I den nystartade etappen av Krafttag ål har FoU-delen tre inriktningar:

1. Skonsam drift

2. Fiskvägar 

3. Ålens vandring

Projekten kommer att finnas presenterade här inom kort.

Foto: Johan Tielman.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies