Krafttag ål på HaV-Forum

På HaV-Forum i maj 2015 höll Sara Sandberg, Energiforsk en knytkonferens på temat Krafttag ål – erfarenheter efter fyra år.
 
"I Krafttag ål samarbetar ett antal vattenkraftföretag och HaV för ålens bevarande. I vår knytis berättar vi om åtgärder i Göta älv, Motala ström, Lagan, Mörrumsån samt på västkusten. Vi diskuterar möjligheter och utmaningar med tekniska lösningar för nedströmspassage samt visar verktyg för beräkning av ålpassage."
Foto: Åsa Elmqvist.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies