Mål åtgärder 2015-2017

Vidtagna åtgärder ska motsvara 100 000 blankålar som årligen vandrar ut från svenska vatten, varav minst 15 000 härstammar från åtgärder vid kraftverksanläggningar.

Produktion av blankål i inlandsvatten förväntas minska från 2013 fram till år 2020, som en följd av de minskade utsättningarna under tidigt 2000-tal.

Åtgärderna ska följas upp årligen.

Foto: Anna Östlund


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies