Seminarium Krafttag ål 8 oktober 2014

Vid seminariet i Göteborg redovisades åtgärder samt forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts inom programmet Krafttag ål under perioden 2011 - 2014. 

Presentationerna öppnas i separat fönster när du klickar på understruket namn.

Kontakt Sara Sandberg, Elforsk, 08- 677 27 28.

Den 9 oktober höll Kjell Leonardsson, SLU en utbildning om verktyg för beräkning av ålpassage vid vattenkraftverk. Här finns kursinformation 

Program 8 oktober 

09:00

Kaffe

09:30

Välkommen

Fredrik Nordwall, Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Sara Sandberg, Elforsk

10:00

Ålförvaltningen i Sverige och EU

Jens Persson, HaV

Genomförda åtgärder i fyra vattendrag och Västerhavet

Johan Tielman, E.ON Vattenkraft
Erik Sparrevik, Vattenfall Vattenkraft

Utvärdering av beståndsstatus, förvaltningsmål och skyddsåtgärder inom Krafttag ål

Willem Dekker, Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Diskussion

11:30

Lunch

12:45

 

Fördjupad kvalitetskontroll Göta älv, Motala ström & Lagan

Håkan Wickström, SLU Aqua

Ålens möjlighet till kraftverkspassage och tekniska lösningar

Olle Calles, Karlstads universitet (KaU)
Jonas Christiansson, Elghagens fiskevård
Simon Karlsson, KaU/SLU Aqua

Passage av kraftverk i Motala ström – en fallstudie

Johan Östergren, SLU Aqua
Simon Karlsson, KaU/SLU Aqua

14:30

Kaffe

15:00

 

 

Downstream migration timing

Florian Stein, University of Potsdam/Karlstads universitet

Försök med nytt koncept till förbipassage

Arne Fjälling, SLU Aqua

Ålyngelledare (projekt utanför Krafttag ål)

Ingvar Lagenfelt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Diskussion och nästa steg

Niklas Egriell, HaV
Erik Sparrevik, Vattenfall Vattenkraft
Sara Sandberg, Elforsk

16:45

Avslutning


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies