Styrgruppen för Krafttag ål

Erik Sparrevik, Vattenfall (ordförande)
Niklas Egriell, Havs- och Vattenmyndigheten
Jan Lidström, Holmen Energi
Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Sverige AB
Marco Blixt, Fortum Generation
Angela Odelberg, Statkraft Sverige AB
Ola Palmqvist/Katarina Ingvarsson, Tekniska verken i Linköping AB
Sara Sandberg, Elforsk (adj.), 08-677 27 28


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies