Professur med  inriktning miljöekonomi: Jesper Stage, Mittuniversitetet i Sundsvall.

Professur i nationalekonomi med fokus på vattnet som naturresurs vid energiproduktion

Mittuniversitetets nya professur i nationalekonomi är inriktad på miljöekonomi och vatten som resurs vid energiproduktion. Professuren förväntas stärka den nationella kompetensen kring vatten och vattenkraft. Den ska även bidra till en hållbar användning av Sveriges vattenresurser.
Jesper Stage, professor i nationalekonomi vid Mittuniversitetet, Campus Sundsvall,

Kontakt Elforsk

Sara Sandberg
Programansvarig Elforsk
08-677 27 28 


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies