Funktionella metoder för odling av fysiologiskt
naturanpassad laxsmolt

Det övergripande projektmålet är att undersöka möjligheterna att producera laxsmolt i kompensationsodling med högre kvalitet och ökad överlevnad i havet.

 

Konferens om smoltkvalitet

5-6 februari 2014

Uppsala

”Funktionella metoder för odling av fysiologiskt naturanpassad laxsmolt” utvecklar metoder för odling av laxsmolt med högre kvalitet och ökad överlevnad i havet. Konditionerad fisk enligt de utvecklade metoderna märks och sätts ut tillsammans med kontrollgrupper i Luleälven, Umeälven och Dalälven. 2013 börjar återvandringen av märkt fisk följas upp för att utvärdera om metoderna för konditionering fungerar.

Projektets mål är: 
  • Att ta fram de modellparametrar som behövs för att med precision skatta fiskens energi- och foderbehov.

  • Att utveckla och undersöka praktiska metoder för att reglera laxens tillväxt i odling. Tillväxtkontrollen kommer att resultera i två kategorier av fisk, ett- resp. tvåårig smolt, som fysiologiskt skall likna vild fisk.

  • Uppföljning av tillväxtreglering. Märkning av olika behandlade grupper för att undersöka överlevnad till återvandring i hemälv. Märkning av fisk med akustiska sändare för att studera utvandringsbeteende och överlevnad i älven och första havsfasen. Observationer av fiskens kvalitet, speciellt med avseende på fenskador.

”Funktionella metoder för odling av fysiologiskt naturanpassad laxsmolt” finansieras av vattenkraftföretagen och Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakt

 

Sara Sandberg
Programansvarig Elforsk
08-677 27 28


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies