Programråd för Vattenkraft 

Niklas Dahlbäck, Vattenfall Vattenkraft AB, (ordförande)
Pär Forsberg, Skellefteå Kraft AB
Hans Bjerhag, Fortum AB
Gunnar Sjödin, Vattenregleringsföretagen AB
Gabriel Waaranperä, Statkraft Sverige AB
Olle Wåhlén, Jämtkraft AB
Erik Wängdahl, E.ON Vattenkraft Sverige AB
Gun Åhrling-Rundström, Svensk Energi


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies