Sök bland våra rapporter


Visa rapporter från något av våra forskningsområden:

Sökresultat

 2015:166 Kostnadsutvecklingen för bränslecellsfordon
Författare: Hans Pohl
Kostnaderna för att köpa, äga och använda bränslecellsfordon är avgörande för denna elektrifierade fordonstyps möjligheter på marknaden. Syftet med denna studie är att öka kunskapen om kostnader förknippade med bränslecellsfordon med fokus på de delar i fordonet som är unika för bränslecellsdrivna fordon...

 2015:141 Scenarios and time series of future wind power production in Sweden
Författare: Jon Olauson, Hans Bergström, Mikael Bergkvist
Omfattning och metodik i detta arbete sammanfattas nedan. Modell för timvis aggregerad vindkraftsproduktion Modellen baseras på information om individuella vindkraftverk samt data från den meteorologiska modellen MERRA. Eftersom modellen underskattade högfrekventa variationer i produktionen utvecklades en metod för kompensation av detta. Scenarier av vindkraftsutbygg...

 2015:139 Standardisering inom SEK/IEC 2014
Författare: Susanne Olausson
Denna rapport beskriver standardiseringsarbetet under år 2014 inom det elektrotekniska området och samverkan inom utvalda kommittéer av SEK, IEC och CENELEC. Elektroteknisk standardisering är traditionellt ett område som karaktäriseras av stor internationell samverkan, samarbete mellan statliga organ, tillverkare och användare. Standardiseringsarbetet har...

 2015:137 Direct Ethanol Fuel Cells: Ethanol for our future fuel cells?
Författare: Helena Berg, Joakim Nyman, Per Erlandsson, Patrik Johansson, Aleksandar Matic
Bränsleceller baserade på etanol som bränsle är en möjlig framtida teknologi för fordonsapplikationer, främst på grund av bränslets fördelar, även om produktionssättet påverkar miljönyttan avsevärt. Etanol är världens mest använda bio-bränsle där infrastrukturen och logistiken redan finns till...

 2015:136 Technology review – Solid Oxide Fuel Cell
Författare: Martin Andersson, Bengt Sundén
Den första fastoxidbränslecellen (SOFC) utvecklades redan 1937, dock har den stora kommersialiseringen väntat. Det är främst inom specifika nischmarknader, t.ex. lokal kraftgenerering till datacenter, småskalig kraftvärme för enskilda hushåll samt för militära ändamål där SOFC-system är tillgängliga i dag. Den fr...

 2015:129 Syntesrapport – teknik och omvärldsbevakning bränsleceller
Författare: Bengt Ridell
Bränsleceller kan användas inom många olika områden där det finns behov av elproduktion. Ett annat mycket stort område kan vara som drivkälla i fordon. Inom det stationära området kan bränsleceller användas för produktion till elnätet eller till icke nätanslutna anläggningar. En stor möjlig marknad område...

 2015:114 Energiföretagens standardiseringsverksamhet inom SIS under 2014
Författare: Helena Sellerholm
Elforsk har haft uppdrag från Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme att samordna energiföretagens intressen i standardiseringsverksamheten inom SIS. Denna rapport är den sjuttonde årsberättelsen för det gemensamma ramprogrammet. Ramprogrammet arrangerar varje år ett seminarium som dels speglar de aktiviteter som sker inom några av de tekniska ...

 14:54 Final report on prospective sites for the geological storage of CO2 in the southern Baltic Sea. Appendix A Dynamic modelling
Författare: SLR Consulting & Uppsala university

 14:53 Final report on prospective sites for the geological storage of CO2 in the southern Baltic Sea
Författare: SLR Consulting & Uppsala University
SLR was commissioned by Elforsk to identify and characterise the potential CO2 storagesites in the southern Baltic Sea, in a project sponsored by the Swedish Energy Agency, theGlobal Carbon Capture and Storage Institute and Swedish industrial partners.1 The project cooperates with the Finnish program CCSP under the management of the VTT Technical Research Centre The study determined that there ...

 14:50 CCS in the Baltic Sea region – Bastor 2. Final Summary Report
Författare: Per Arne Nilsson
The Baltic Sea CO2 Storage (Bastor2) vision is the development of joint transport and storage infrastructure in the Baltic Sea region. The project’s objective has therefore been set to investigate the potential and conditions for geological storage in the region. The principal task was to make as thorough as possible geological assessments, given the currently available geological informa...

(Sida 1 av 32) 1, 2, 3, 4, 5, 6... >>

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies