Sök bland våra rapporter


Visa rapporter från något av våra forskningsområden:

Sökresultat

 2015:126 Erfarenheter från medelstora solcellsinstallationer
Författare: Daniel Olsson, Catrin Heincke, Peter Wenerhag
Fram tills för bara två eller tre år sedan har den svenska solcellsbranschen haft en relativt jämn och lite försiktig tillväxt, vilket kanske bidragit till att den teknik som nu används i Sverige är mogen, bl.a. för att den dragit nytta av erfarenheter från den stora tyska marknaden. Åtminstone tycks detta gälla anläggningar &...

 14:29 Demand response in the strategic reserve - The case of Sweden
Författare: Urban Hammarstedt & Mats Nilsson
En mycket snabb ökning av andelen förnybart i delar av Europa har försatt vissa kraftsystem i stressade situationer. Som en följd av detta har några länder infört kapacitetsmekanismer (betalning till kapacitet för att säkerställa att utbudet alltid kan möta efterfrågan), och varianter av sådana mekanismer diskuteras nu i flera ...

 14:28 Participation of interconnected capacity in capacity mechanisms. Efficiency of different models
Författare: Berit Tennbakk and Christoffer H. Noreng
I den här rapporten diskuteras effekterna av olika modeller som inkluderar kapacitet i angränsande marknader i nationella kapacitetsmekanismer (CRM). Frågan är viktig för den nordiska marknaden då det planeras nya utlandsförbindelser till angränsade marknader där man planerar att införa CRM. De olika modellerna jämförs baserat p&arin...

 14:23 Further development of Elspot. New order formats and changes in market design
Författare: Jørgen Bjørndalen, Kurt Jörnsten
I takt med att användningen av förnybar elproduktion växer, blir flexibiliteten - förmågan att snabbt anpassa produktion och/eller efterfrågan - en allt mer sällsynt resurs på elmarknaden. Den nya förnybara elproduktionen bestå mestadels av vindkraft, solkraft, eller biomassa. Vindkraft är den mest intermittenta produktionsform som finn...

 14:22 Analysis of Capacity Remunerative Mechanisms (CRMs) in Europe from the Internal Electricity Market Point of View
Författare: Roland Meyer, Olga Gore, Gert Brunekreeft, Satu Viljainen
De senare årens debatt om försörjningssäkerhet har i många europeiska länder kommit att kretsa kring en hög och växande andel intermittent förnybar kraftproduktion, RES. En av de viktigaste frågorna är den om en marknad som uteslutande belönar produktion av energi skapar tillräckligt med incitament eller om även tillgä...

 14:18 Utveckling av nätföreskrifter inom EU
Författare: Jan Sundell
Det tredje paketet med direktiv och förordningar för energimarknaden, som trädde i kraft den 3 mars 2011 införde ett nytt system för att fastställa bindande EU-gemensamma nätföreskrifter. Nätföreskrifterna ska tas fram, främst i syfte att utveckla villkoren för gränsöverskridande elhandel. Utvecklingen av nätföreskr...

 14:17 Network code development in the EU
Författare: Jan Sundell
Det tredje paketet med direktiv och förordningar för energimarknaden, som trädde i kraft den 3 mars 2011 införde ett nytt system för att fastställa bindande EU-gemensamma nätföreskrifter. Nätföreskrifterna ska tas fram, främst i syfte att utveckla villkoren för gränsöverskridande elhandel. Utvecklingen av nätföreskr...

 14:08 Reservation of cross-zonal capacity for balancing services. General overview and case study
Författare: Andrea Badano, Niclas Damsgaard, Jakob Helbrink
Om systemoperatörer fick möjlighet att inhandla regleringsreserver lokaliserade utanför det egna landet skulle detta kunna leda till en rad olika fördelar. Dels ger ett större utbud av reglerkraft förhöjd leveranssäkerhet. Dessutom ger en marknad med fler säljare av dessa reserver ökad konkurrens och möjlighet till lägre kostnader. &n...

 14:05 Linking together electricity markets with different market designs. Case study of the future use of the Finnish– Russian -interconnection
Författare: Satu Viljainen, Olga Gore and Mari Makkonen
Resultaten i denna studie indikerar att den gränsöverskridande handeln mellan Finland och Ryssland påverkas negativt av skillnader i marknadsdesignen mellan de två länderna. Detta får långtgående konsekvenser på möjligheten att dela resurser över gränsen vilket förhindrar marknaderna från att integrera.   Den rysk...

 13:95 Efterfrågeflexibilitet på en energy-only marknad. Budgivning, nättariffer och avtal
Författare: P Fritz, M Lindén, J Helbrink, Ch Holtz, B Berg, F Fernlund
I slutet av 2011 presentade Sweco Energy Markets en rapport om systemeffekterna av timvis mätning till Näringsdepartamentet . I denna rapport påvisades en samhällsekonomisk vinst vid hjälp av så-kallad efterfrågeflexibilitet (DR). Studien indikerade en årsbesparingspotential motsvarande 3,7 miljarder kr för svenska slutanvändare av el. Den ...

(Sida 1 av 26) 1, 2, 3, 4, 5, 6... >>

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies