Sök bland våra rapporter


Visa rapporter från något av våra forskningsområden:

Sökresultat

98:26 Produktspecifica regler för cetrifierade miljövarudeklarationer för el- och fjärrvärmeproduktion
Författare:
Denna rapport ger en beskrivning av Produktspecifika reglerna PSR (1998:1, version 1). Produktgruppen omfattar el- och fjärrvärmeproduktion från kraftverk, kraftvärmeverk och värmeproducerande anläggningar, d v s anläggningar vars huvudsyfte är produktion av el eller värme eller samtidig produktion av el och värme. Dessa PSR (1998:1, version 1) innehåller regler både för framtagandet av underla...

96:8B Handbok för Branschrapport emissioner och tillståndsvillkor kraft- och värmebranschen - Reviderad från 95:1B
Författare:
Energisystemets utformning har stått i fokus för miljödebatten under många år. Allt tyder på att den situationen i stort kommer att bestå. Det finns därför ett behov inom kraft- och värmebranschen att ha tillgång till lättillgänglig och aktuell information om energisektorns utsläpp till luft och vatten, hur dessa fördelas på olika anläggningstyper samt hur stora emissionerna är i förhållande ti...

95:1B Handbok för branschrapport emissioner och tillståndsvillkor kraft- och värmebranschen
Författare:
Energisystemets utformning har stått i fokus för miljödebatten under många år. Allt tyder på att den situationen i stort kommer att bestå. Det finns därför ett behov inom kraft- och värmebranschen att ha tillgång till lättillgänglig och aktuell information om energisektorns utsläpp till luft och vatten, hur dessa fördelas på olika anläggningstyper samt hur stora emissionerna är i förhållande ti...

 Energibranschens miljöbok (komplett)
Författare:
Miljöfrågor har under flera år tilldragit sig ett allt större intresse. Det är därför fullt naturligt att energisystemens utformning och inverkan på miljön finns med i debatten. Diskussionerna kan gälla olika perspektiv både i tid och rum. För att ett meningsfullt utbyte ska äga rum, krävs både kunskaper och förmåga att se och förklara komplexa sammanhang. Att ha en faktamässigt pålitligt under...


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies