Detta är Svenskt VattenkraftCentrum

SVC - Svenskt vattenkraftcentrum, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Fax: 08-677 25 35, Webmaster