Årsrapport för SIS standardisering 2013

Nu är årsrapporten för det standardiseringsarbete som drivs inom SIS och samordnas via Elforsk publicerad.

Rapporten: Årsrapport SIS 2013


Energiföretagens branschgemensamma standardiseringsverksamhet inom SIS och SEK, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Fax: 08-677 25 35, Webmaster