Standardiseringsseminarium 2014 Lönsamhet genom standardisering

Den 5 november höll Elforsk sitt årliga standardiseringsseminarium på temat Lönsamhet genom standardisering. Årets seminarium organiserades av de två standardiseringsprogram (för SEK resp. SIS) som Elforsk hanterar. Inge Pierre, Svensk Energi var moderator.

Datum och tid: 2014-11-05 kl 10:00 - 15:00
Plats: SEK, Svensk Elstandard, Kistagången 16, trapphus A, plan 4, Kista

 

Program med länkar till presentationerna i pdf-format

från 9:30

Kaffe och registrering

10:00 - 10:15

Välkommen!
Presentation av sekreterare och ordförande i respektive styrgrupp.
Elforsks roll

Elforsk
Magnus Olofsson
Moderator Inge Pierre

10:15 - 11:00

Inledning
SIS
SEK

Thomas Borglin, SEK Svensk Elstandard
Elisabeth Darius, tf vd SIS
11:00 - 11:45 Kan ett företag lägga ut sitt standardiseringsarbete på ett annat företag eller organisation? Bengt Johansson, Volvo Trucks
11:45 - 12:15 Asset management-standarden. Hur får man bästa nytta av den Sven Jansson, Elforsk
(ordförande i SIS/TK 522 Asset Management)
12:15 - 13:15 Lunch
13:15 - 13:45 Standardiseringens Ekonomi: Innovation, Konkurrensfördel och Legitimitet Thomas Kalling, Lunds universitet
13:45 - 14:15 Network Codes - standardisering i sig, eller standardiseringsdrivande? Per Norberg, Vattenfall Eldistribution AB
14:15 - 14:45 Om Sveriges standardiseringsstrategi Mårten Sohlman
Sveriges Standardiseringsförbund
14:45-15:00 Avslutande diskussion Elforsk
Inge Pierre och Per Norberg

 Energiföretagens branschgemensamma standardiseringsverksamhet inom SIS och SEK, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Fax: 08-677 25 35, Webmaster